Nu anders, we care

Nu Anders

GGZ Nu Anders is een gedreven jonge GGZ instelling die begeleiding en begeleid wonen aanbiedt aan jongeren en ouderen in de leeftijd van 16 tot 65 jaar. Het ideaalbeeld van GGZ Nu Anders is: onze onze klanten hebben een plek om te wonen waar ze zich thuis voelen, waar ze de ondersteuning vinden die ze nodig hebben, en naar vermogen kunnen functioneren in de maatschappij. Onze website wordt niet meer onderhouden en wordt alleen gebruikt als referentie doeleinde. De samenwerking tussen Design Freaks en GGZ Nu Anders is op 1 december 2013 geëndigd.

Overdracht aandeel Nu Anders:

drs. Mellony van Hemert heeft op 31 oktober 2013 in goed overleg en met wederzijdse instemming GGZ Nu Anders verlaten. Dhr. Ferry Eijgenberger heeft het aandeel van Mellony van GGZ Nu Anders overgenomen. Mellony van Hemert is daardoor geen aanspreekpunt meer voor vragen die betrekking hebben op Nu Anders. Alle vragen dienen aan dhr. Eijgenberger gesteld te worden. Mellony van Hemert draagt geen enkele verantwoording voor beslissingen en/of verantwoordelijkheden die na 31 oktober 2013 genomen zijn of betrekking hebben op de periode na 31 oktober 2013.